Promisiuni

Home Promisiuni
Promisiunea Lui pentru tine

„Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.
Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?”
(Numeri 23:19)

Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă face să mă întind pe pășuni verzi. El mă conduce la ape odihnitoare. Îmi înviorează sufletul și mă călăuzește pe cărări drepte, datorită Numelui Său.

Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care să mergi. Te voi sfătui, iar ochiul Meu va veghea asupra ta.

Când vei trece prin ape, voi fi cu tine; când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca, iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars şi flacăra nu te va mistui.

Tu să te închini Domnului, Dumnezeul tău, iar Eu îți voi binecuvânta pâinea și apa și voi îndepărta boala din mijlocul tău.

Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.

Toate lucrurile pe care le cereți atunci când vă rugați, să credeți că le-ați și primit și ele vi se vor da.

Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra.

Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.

1 2 3